Vier gulden regels voor koppels die samenwerken


Elk een welomschreven rol
Bij het omschrijven van de taken van elke partner is het van belang rekening te houden met diens natuurlijke vaardigheden. De verplichtingen die elk van beide partners op zich neemt, moeten ook evenwichtig verdeeld zijn. Laat de idee varen dat u alles met zijn tweeën moet doen.

Respect voor mekaars werk
Zodra de taken toegekend zijn, is het essentieel dat elk van beide partners op zijn of haar werkterrein wordt beschouwd als een professional. Daarom moet elk van beiden zich vrij kunnen organiseren, rekening houdend met de gemeenschappelijke organisatie uiteraard. Respecteer de verzoeken van uw partner om zijn of haar werk te vergemakkelijken (bv. onkostennota's in de rode map, geen afspraken of leveringen vóór of na een bepaald uur…). Bemoei u niet met het vakgebied van uw partner (tenzij die daar zelf om vraagt) en kom uw eigen verplichtingen en beloften na.

Een confrontatie is gezond
Kost wat kost een conflict willen vermijden, is verkeerd. Het is van doorslaggevend belang dat u op professioneel vlak de confrontatie durft aan te gaan, dit om te vermijden dat deze conflicten aanleiding geven tot ruzies in de privé-sfeer. Sluimerende conflicten tussen echtgenoten hebben een ongelooflijk negatieve impact op de andere leden van het team. Heb dus het lef om de situatie uit te klaren, zelfs in het bijzijn van anderen. Duidelijkheid in de organisatie en in de professionele communicatie zal leiden tot meer harmonie in uw privé-leven.

Soms is het “verboden te werken”
Werken met uw partner betekent nog niet dat u uw weekends moet doorbrengen met uw werk en moet gaan slapen met uw werk. U moet echt momenten plannen waarop praten over het werk verboden is. Elke partner zal zichzelf daar beurtelings met een vleugje humor op wijzen. Dit is de enige manier om elkaar niet enkel als “collega's” te zien en om uw gezinsleven en uw leven als koppel te vrijwaren. Deze momenten van herbronning stellen u in staat om de situatie anders te bekijken, om opnieuw een visie te ontwikkelen en om de afstand te bewaren die nodig is om richting te geven aan uw bedrijf.