Creativiteit: een viertaktmotor


Wie denkt dat hij creatief bezig is wanneer hij gewoon wat ideeën uitkraamt, ziet de zaken helemaal verkeerd. Dat zou hetzelfde zijn als willen rijden met een auto maar de benzine op de grond gieten en die gewoon in brand steken…
Wil creativiteit écht leiden tot innovatie, dan moet ze gelijkenissen vertonen met een viertaktmotor. En zo'n motor werkt in vier slagen:

1. Leadership & ideeën

De eerste slag is de “inlaat”: de leiding zet de visie uiteen, stippelt de koers uit en creëert een klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie.
Zoals de eerste slag het mengsel van lucht en brandstof van de carburator in de cilinder zuigt, zo wordt de creatieve brandstof – ideeën en voorstellen – in de vereiste dosis aangebracht met de bedoeling het creatieve proces op gang te trekken.

2. Management

De tweede slag, de “compressie”: de zuiger perst het mengsel samen tot er hoge druk ontstaat. Dit is de selectiefase: de ideeën en projecten worden gewikt en gewogen, ze worden verfijnd en getoetst op hun haalbaarheid binnen het bedrijf en daarbuiten. Zo ontstaat de vereiste druk op de ketel. Het is een fase die flink wat inspanningen en doorzettingsvermogen vergt.

3. Resultaten

De derde slag, ook wel “arbeid” genoemd: de druk wordt opgevoerd en de zuiger wordt met grote kracht omlaag geduwd. De innovatie krijgt concrete vorm, de gewenste resultaten worden gehaald. Tijdens deze productieve fase gaan de zaken écht vooruit, en dat voelen de deelnemers.

4. Verbetering

De vierde slag, de “uitlaat”: de zuiger duwt het verbrande mengsel naar buiten. Dit is de fase waarin u moet omgaan met negatieve randeffecten en lessen moet trekken uit de eerste resultaten. Het is ook de fase van de vereiste continue verbetering mét aandacht voor de ecologische gevolgen van de creativiteit.

Hoeft het nog gezegd dat u voor een dergelijke cyclus maar beter beschikt over een prima batterij boordevol energie?